Een eerste fase ‘Theoretische modellen’ van het ontwerpend onderzoek naar nieuwe collectieve woonvormen door 5 teams, waaronder Havana ism Dierendonckblancke – L.U.S.T. architecten, werd vandaag in het Vlaams parlement voorgesteld aan de hand van een studiedag en bijhorende publicatie. Samen met minister Freya Van den Bossche, de Afdeling Woonbeleid, de VMSW en het team Stedenbeleid zoekt de Vlaams Bouwmeester bouwheren voor het realiseren van de vijf pilootprojecten. In een volgende fase zal Havana het ontwerpend onderzoek vertalen naar een masterplan voor een concrete site.

www.pilootprojectenwonen.be

link naar project

link naar publicatie