Een doorgedreven studie van het programma van eisen leert ons dat het programma grosso modo in drie delen kan worden opgesplitst. Een eerste is vanzelfsprekend de hal, waar drie interventievoertuigen worden gestationeerd. Een tweede verzameling functies kan worden samengebracht in het huis. Hier worden in feite alle verblijfsruimtes verzameld. Tot slot is er het buiten. Het buiten betreft alle ruimtes die in het programma van eisen zijn opgenomen, maar niet moeten worden verwarmd. Binnen- en buitenruimte worden op elkaar betrokken door ze onder één en hetzelfde dak samen te brengen. De brandweerkazerne wordt opgevat als een grote schuur, opgebouwd uit een reeks spanten die een lang dak omhoog houden. We delen de kavelbreedte op in 9 gelijke moten van 5m40 hart op hart. Ze verzekert een goede doorgangsbreedte voor de inrit, én een royale tussenafstand voor de gestationeerde voertuigen (> 5m). Ze wordt dus geboren uit het meest essentiële onderdeel van de kazerne: de brandweerwagen.