Het ontwerp voor de herbestemming van de voormalige stallen, schuur en woonhuis van de KTA-hoeve vertrekt vanuit de logica van de vierkantshoeve waarbij elke functie zowel een connectie met het erf als met het omliggende domein heeft. De functies van het nieuwe programma worden naast elkaar rond het centrale binnenplein geschikt. Elke ruimte krijgt een eigen deur/adres op het erf, laagdrempelig en vlot toegankelijk. Om de beperkte diepte van de bestaande gebouwen zo bruikbaar en authentiek mogelijk te laten, wordt het erf ingezet als ontsluiting en verbinding tussen de verschillende functies. Er worden geen gangen of sassen voorzien. De bestaande verharding van het erf wordt zoveel mogelijk behouden. Een nieuw ringpad zal de bestaande niveauverschillen tussen het erf van de binnenruimtes opvangen en de integrale toegankelijkheid waarborgen. Een nieuw fiets- en wandelcafé geniet van de royale ruimtes van de voormalige schuur en stallingen. Een nieuw sober volume met met een plat dak vervolledigt opnieuw de vierkantshoeve. Dit “watertorentje” groepert alle sanitaire functies voor personeel, domeinbezoekers en jeugdkampeerders in een compact en efficiënt volume.