De oude villa Vanderhaegen ligt verborgen in het binnengebied van een bouwblok in de Brugse Poort, in hartje Gent. Het terrein is rommelig ingericht met een aantal oude loodsen en verhardingen, maar door zijn oppervlakte van 25 are geschikt voor een nieuwe ontwikkeling. De verdichtingsopgave moet hier evenwel worden gecombineerd met het behoud van de vrijstaande villa, centraal op het perceel.
Een apart terrein vraagt een aparte typologie. We ontwerpen een ring van 10 grondgebonden woningen langs de omtrek van het perceel. De woningen blijven laag om een minimale impact te hebben op de bestaande woningen van het bouwblok. De 60 omwonenden krijgen evenwel een tuindeur die uitgeeft op een collectief kruiwagenpad met fietsensalling langsheen de grenzen van de oude villatuin. Daardoor krijgt elke woning van het bouwblok een achteringang en dus een duidelijke kwaliteitsinjectie.
De kenmerkende oprijlaan wordt behouden maar krijgt op zijn beurt een collectief karakter. Tussen de rij haagbeuken wordt dwarsparkeren ingericht, waardoor geen wagens meer in het binnengebied terecht komen. De oprijlaan geeft uit op een elegante luifel aan de voorzijde van de villa, die als gemeenschapsruimte voor de bewoners functioneert.