Start. De werken voor het parkeergebouw in Ledeberg zijn aangevat.