Tijl Vanmeirhaeghe is uitgenodigd om het werk van Havana toe te lichten binnen de lezingenreeks ‘The Cornice – Positions on a infamous architectural element’ aan de faculteit architectuur van de ETH Zürich.

Meer informatie