Havana werd door AG Vespa geselecteerd uit de architectenpool om deel te nemen aan de architectuurwedstrijd voor een nieuwe brandweerkazerne te Wilrijk. Een tweede luik van de opdracht omvat een stedenbouwkundige visie voor de mogelijke woonontwikkeling op de site Koornbloem.