Woning BVS

verbouwing van een rijwoning - Sint-Amandsberg

De klassieke rijwoning beschikt over vier kamers van quasi gelijk allooi en voldoet niet meer aan de noden die een hedendaags huishouden stelt. De opgave lag er dus in een heel aantal nieuwe kamers te introduceren, die zowel naar schaal als inplanting het beperkte ‘kamerspectrum’ voor de bewoners konden opentrekken. Er wordt geopteerd voor een torenvormige, korte aanbouw die de tuin vrijwaart en de maximale bouwenveloppe met kroonlijsthoogte 9m60 op 12 meter achter de voorbouwlijn realiseert. De aanbouw haakt in op de tussenbordessen van de bestaande trap, Van buitenaf lijkt het alsof een nieuwe woning in aanvaring is gekomen met het bestaande woonhuis. Naast het ontdubbelen van de woning in een Januskop met 2 nokken en 2 kroonlijsten, speelt ook de gevelbekleding in op de verwarring van het stedelijke binnengebied. Speciaal op 45° uitgelijnde, ruitvormige natuurleien zaaien twijfel over wat hier achter, zij of voor is, wat nu precies façade of wachtgevel wordt. De ruitvormige koepelramen passen zich in deze logica in.

opdrachtgever
Vandeneynde - Naessens
ligging
Sint-Amandsberg
datum
2004 - 2006
status
opgeleverd
oppervlakte
-
ontwerpteam

Havana i.s.m. Carl Bourgeois