Kievitklooster Antwerpen

verbouwing Dominicaner klooster tot ontmoetingscentrum

De opdrachtformulering vraagt een maximale doorwaadbaarheid van de site, zowel vanuit de Ploegstraat als vanuit de Provinciestraat. Op deze beide toegangspoorten bevindt zich telkens een gebouw met historische waarde: de Sint Dominicuskerk in de Provinciestraat en de toegang tot het Dominicaner klooster met de woning De Beuckelaer in de Ploegstraat.
Het ontwerp wil deze toegangspoorten maximaal openen op de binnentuin, zodat deze het hart van de site kan worden. De hoogteverschillen tussen de verschillende gebouwdelen, oud en nieuw, worden weggewerkt. De nieuw aan te leggen binnentuin, de oude kloostervleugels, het kerkkoor én de beide nieuwbouwvleugels worden daarom alle op hetzelfde peil gebracht.
De oude Dominicaner kerk wordt als passage opgevat, het is een stedelijke galerie die de nieuwe binnentuin ontsluit. De gevraagde polyvalente zaal wordt ontworpen als een nieuwbouw onder deze binnentuin, een hedendaagse crypte die kan voldoen aan alle technische en klimatologische eisen. De structuur en het plafond van de zaal worden bepaald door de specifieke typologie met diagonale ontsluitingen eigen aan een kloostertuin.
Een nieuwbouw vleugel vervolledigt de omsluiting van de binnentuin en zet deze op schaal.

opdrachtgever
Provinciebestuur Antwerpen
ligging
Antwerpen
datum
2012
status
wedstrijd
oppervlakte
983 m2 (kerk) + 2.180 m2 (renovatie) + 3.700 m2 (nieuwbouw)
ontwerpteam

Havana i.s.m. Vanhecke & Suls (restauratie), VK engineering (stabiliteit, technieken, akoestiek)