Pilootproject Collectief Wonen fase 1

pilootprojecten Wonen, masterplan Nieuw Hemiksem

In de projectomschrijving van ‘PILOOTPROJECTEN WONEN – Nieuwe vormen van collectiviteit’ wordt uitgegaan van een projectstructuur die in globo start bij (1) het ontwerpend onderzoek, passeert langs (2) de kwaliteitskamer, in gesprek gaat met (3) potentiële bouwheren / ontwikkelaars, op zoek gaat naar (4) een aantal sites om tot slot te landen in het (5) uitwerken en eventueel bouwen van een aantal pilootprojecten. De eerste stap van het ontwerpend onderzoek sturen wij evenwel direct en ondubbelzinnig vanuit de praktijk, een bottom-up strategie dus. Daarbij nemen we door middel van workshops en intensieve doorlichtingen met de ontwikkelaars van meet af aan de logica’s en wetmatigheden mee in het ontwerpproces, met de bedoeling deze naar onze hand te zetten. Deze strategie wil de klassieke valstrik omzeilen van een projectverloop waarbij theoretisch sterke modellen gaandeweg verwateren tot een weinig kwalitatieve of betekenisvolle gebouwde productie. We streven naar modellen die geconcipieerd zijn om te weerstaan aan dat verwateren of die er precies hun sterkte uit halen.
Concreet worden vijf types sociale woonwijken onder de loep genomen en aan vijf reconversiestrategieën onderworpen, waarbij het de bedoeling is de densiteit en de sociale mix gevoelig op te drijven en de wijken in te schrijven in een nieuw ecologisch model van mobiliteit en energie-autonomie.

opdrachtgever
Vlaams Bouwmeester
ligging
Hemiksem
datum
2013
status
studie
oppervlakte
-
ontwerpteam

Havana i.s.m. TV Dierendonck Blancke – L.U.S.T.