De Groene Kans

verbouwing van een loods tot werkplaats - Diksmuide

In het nieuwe provinciale domein IJzerboomgaard bevindt zich een zonevreemde loods waarin de vzw De Groene Kans haar activiteiten wil onderbrengen. De verbouwing van een bestaande loods wil enerzijds met een minimum aan energie en kosten, een maximum aan gebruiks- en levenskwaliteit brengen in een bestaande constructie die donker en in zichzelf gekeerd is. Anderzijds is er nood aan een nieuw gezicht zowel aan de straatgevel als aan de zijden die uitgeven op de IJzerboomgaard.
Door het wegsnijden van overtollige tussenvloeren wordt de middenbeuk van de loods teruggebracht tot haar essentie: de schil van het gebouw. Hierdoor ontstaat een kolomvrije hal die daglicht neemt via de bestaande lichtstraten. Het behoud van de tussenvloer in de noordelijke zijbeuk vormt de aanleiding om onder deze mezzanine de bioproductie te organiseren met daarboven de meer intieme ruimtes (kleedruimtes, kantoor, refter). Deze ingreep stimuleert eveneens het visuele contact tussen de opslaghallen en de functies op de mezzanine. De hellende dakvorm versterkt de idee van een zijbeuk en geeft het volume een zekere autonomie en huiselijkheid in haar verschijningsvorm. De nieuwe gevelbekleding bevestigt de suggestie van een uitbreiding aan de oude hal. De gevel en snede krijgt zo dezelfde herkenbare tweedeling als het plan. Een verticale begroening van de gevels zal de integratie in het nieuwe provinciale domein IJzerboomgaard nog versterken.

opdrachtgever
De Groene Kans vzw
ligging
Diksmuide
status
opgeleverd
oppervlakte
1.200 m2
ontwerpteam

Havana i.s.m. Sileghem (stabiliteit), Studiebureau Boydens (technieken), BASbouwen (EPB)