Sociale huisvesting Schoten

nieuwbouw van een 20-tal sociale woningen

In de huidige context van grondschaarste en steeds stijgende energieprijzen is een compacte wooncluster het uitgangspunt. Compactheid wordt al te vaak gereduceerd tot louter een volumetrische kwestie, maar begint in feite bij de inplanting en configuratie van de woningen zelf. Door het groeperen van de woningen in één enkele figuur rondom een collectief binnenplein, realiseren we een sterke en ruimtelijk duurzame configuratie die ook op termijn veel mogelijkheden biedt.
Door het ontwerp op te vatten als een ring rondom een binnenplein, wordt een erg duidelijk onderscheid gemaakt tussen private en collectieve ruimte en kan de randzone van het terrein maximaal worden benut. In de groene rand komen de private tuinen terecht. Ze bufferen op een vanzelfsprekende manier het gebouwde volume tegenover de buren, zijn makkelijk afsluitbaar en garanderen door hun inplanting de rust van zowel de bewoners als die van de buren.

opdrachtgever
De Ideale Woning
ligging
Schoten
datum
2015
status
wedstrijd
oppervlakte
2.040 m2
ontwerpteam

Havana