Bibliotheek Sint-Martens-Latem

nieuwbouw van bibliotheek en schoolinfrastructuur

We vatten het nieuwe bibliotheekgebouw op als een paviljoen dat op een groen bibliotheekplein zijn plaats vindt. Het paviljoen is cirkelvormig en maakt geen achtergevel. Het is alzijdig in voorkomen en gebruik. Daardoor onderscheidt het zich van de aanliggende woonhuizen die parallel met de rooilijn zijn uitgezet.

Ter hoogte van de bibliotheek verbreedt de publieke ruimte van straat naar plein. De voormalige speeltuin voor de kleuters verhuist naar de vrijgemaakte villakavel aan de Burgemeesterstraat en kan daar beter aansluiting vinden bij de bestaande kleuterklassen. De site wint aan duidelijkheid door de opdeling in een schoolsite aan de Burgemeesterstraat en een bibliotheek aan de Latemstraat, zonder dat de link tussen beide verloren gaat. Er ontstaat de nodige open ruimte om de bibliotheek lucht te geven. Een publieke functie wordt gekoppeld aan een publieke ruimte die naam waardig. Het bibliotheekgebouw krijgt zijn plaats in het dorp.

De bibliotheek wordt ontworpen als een centraal interieur waarrond een krans van aanliggende ruimtes wordt georganiseerd. De centrale ruimte is letterlijk en figuurlijk het hart van het gebouw omdat hier de bibliotheekcollectie een plaats vindt.

opdrachtgever
Gemeente Sint-Martens-Latem
ligging
Sint-Martens-Latem
datum
2017
status
wedstrijd
oppervlakte
750 m2
ontwerpteam

Havana i.s.m. Lambda-max (stabiliteit), Tech3 (technieken) en Seghers (omgevingsaanleg)