Woonzorgcentrum De Wimilingen

Uitbreiding woonzorgcentrum - Wommelgem

“De parktuin biedt een beschermde buitenomgeving voor de bewoners, maar is tegelijkertijd de sleutel tot verweving met de buurt.” (Studio Jan Vermeulen – Tom Thys – Sergison Bates, in Pilootprojecten Onzichtbare Zorg)
Het nieuwe masterplan voor de site van vzw Emmaüs heeft de ambitie het woonzorgcentrum Sint-Jozef om te vormen tot een woonzorgtuin, een buurtpark met verschillende paviljoenen die verspreid staan in het groen. De gebouwen vormen een ensemble maar kunnen in functie van hun programma verschillende gedaantes aannemen. De tuin, de tuinpaden en de ringweg verweven de verschillende volumes tot een coherent geheel.
In een eerste fase ontwerpen we een nieuw dienstencentrum en woonzorghuis rond een ringvormige gang. De gang omarmt een grote buitenruimte waardoor ze veel daglicht krijgt en een zichtrelatie ontstaat met zowel de overstaande leefgroep op de eigen verdieping als met de andere niveaus.
De dubbele ring met leefgroepen wordt gedragen door drie pijlers: een dienstencentrum in het noorden, zorgfuncties in het oosten en personeelsruimtes in het westen. Deze pijlers sluiten direct aan op de binnentuin. Deze binnentuin is het terras van het zowel het restaurant als het zorghuis en biedt de bewoners van het centrum een privaat alternatief voor de meer publieke woonzorgtuin.

opdrachtgever
vzw Emmaüs
ligging
Wommelgem
datum
2018
status
wedstrijd
oppervlakte
3.000 m2 LDC/WZH en 3.300 m2 omgevingsaanleg
ontwerpteam

Havana i.s.m. Lambda-max (stabiliteit) en Tecon groep (technieken)