Kunstacademie Zwevegem

uitbreiding van de kunstacademie op de Transfosite

De nieuwe kunstacademie van Zwevegem vat post tussen de oude elektriciteitscentrale Transfo en de voormalige textielfabriek La Flandre, langsheen het kanaal Kortrijk-Bossuit. Het ontwerp vertrekt vanuit een langetermijnvisie waarin de volledige academie op termijn op deze site kan worden gehuisvest. De oude, industriƫle clusters vormen daarbij de inspiratiebron voor het ontwerp, waarin de verschillende fases en afdelingen van de academie (Woord, Muziek en Beeld) duidelijk apart herkenbaar zijn. Het toneelhuis, de muziektoren, het beeldatelier en de administratieve vleugel schikken zich rond een centrale foyer. Deze ruimte is het hart van de academie: hier vinden gelegenheidstentoonstellingen en -concerten plaats, en kunnen de kinderen spelen voor of na de les.

Het betonnen silhouet van de academie vormt een duidelijk herkenningspunt langs het kanaal en gaat de dialoog aan met zijn omgeving. Het gebouw blijft laag langsheen het jaagpad, krijgt hoogte richting de monumentale gebouwen van Transfo, en toont een intrigerende wachtgevel richting de achterliggende woonwijk. De omgevingsaanleg wordt opgevat als een ruige puintuin afkomstig van de afbraak van een oud petanquelokaal, met pioniersvegetatie in afwachting van een eventuele uitbreiding van de academie.

opdrachtgever
Gemeente Zwevegem
ligging
Zwevegem
datum
2019
status
wedstrijd
oppervlakte
1.850 m2 gebouw + 1.700 m2 omgeving
ontwerpteam

Havana i.s.m. Util (stabiliteit) en Tecon groep (technieken)