Cohousing Zandloper

nieuwbouw van een cohousingproject (10 units) - Mariakerke

In opdracht van de wooncoöperatieve Wooncoop wordt in een bebost binnengebied in Mariakerke een compacte wooncluster gebouwd, zonder dat het bos hiervoor dient te sneuvelen. Het leven in een kleine gemeenschap in het bos wordt het thema van het ontwerp, waarbij alle circulatie uit het beschermde volume wordt geweerd. Hierdoor krijgen we een maximaal compact gebouw, met passerelles, lift en buitentrappen waar het contact tussen de bewoners op een informele manier kan verlopen. Elke unit van de cohousing heeft een rechtstreekse toegang naar buiten waardoor elkeen voor zichzelf kan bepalen hoever het samenwonen in één en hetzelfde gebouw moet gaan.

De structuur van het gebouw zet in op een maximale flexibiliteit op lange termijn, waarbij enkel de gevel en de natte kern centraal in het gebouw dragend worden opgevat. Alle overige muren zijn invulwanden die in de loop van de tijd kunnen worden verplaatst of geschrapt. Op deze onderlegger wordt een aantal planvariaties van 1 tot 4 slaapkamers uitgezet, die levensloopbestendig worden gemaakt. Units met meerdere slaapkamers kunnen bij gelegenheid een slaapkamer afkoppelen, die dan tijdelijk autonoom en met eigen toegang op de passerelle kan functioneren. Deze ‘stippelkamers’ zijn door hun toegankelijkheid geschikt voor mantelzorg of tijdelijk verblijf, maar kunnen ook als atelierruimte of kantoor dienen.

opdrachtgever
Wooncoop
ligging
Mariakerke
datum
2019 - heden
status
uitvoeringsontwerp
oppervlakte
1.200 m2
ontwerpteam

Havana i.s.m. Lambda-max (stabiliteit), Studiebureau Schoonackers (technieken)