Cohousing Nekkersput

inbreidingsproject voor 8 woningen - Gent

De oude villa Vanderhaegen ligt verborgen in het binnengebied van een bouwblok in de Brugse Poort – Rooigem, in hartje Gent. Het terrein is rommelig ingericht met een aantal oude loodsen en verhardingen, maar door zijn oppervlakte van 25 are geschikt voor een nieuwe ontwikkeling. De verdichtingsopgave moet hier evenwel worden gecombineerd met het behoud van de vrijstaande villa, centraal op het perceel.

Op de site wordt een cohousingproject gerealiseerd. Geschakeld rond twee collectieve binnenpleinen naast de villa worden 8 grondgebonden woningen georganiseerd die naast de pleinen ook het gebruik van de centrale villa delen. De footprint van de bebouwing wordt geminimaliseerd en een groene buffer zorgt voor voldoende afstand tot de perceelsgrenzen. De kenmerkende oprijlaan wordt behouden maar krijgt op zijn beurt een collectief karakter. Tussen de rij haagbeuken wordt dwarsparkeren ingericht, waardoor geen wagens meer in het binnengebied terechtkomen. De oprijlaan geeft uit op een elegante luifel aan de voorzijde van de villa, die als gemeenschapsruimte voor de bewoners functioneert.

opdrachtgever
ACASA
ligging
Gent
datum
2019 - heden
status
uitvoeringsontwerp
oppervlakte
1.200 m2 gebouw + 2900 m2 omgeving
ontwerpteam

Havana i.s.m. burO Groen (omgevingsaanleg)