woonontwikkeling vrouwenstraat

woonontwikkeling voor een 80-tal woningen

Met dit ontwerp wordt een hoogwaardig architecturaal woonproject geambieerd dat een vernieuwend antwoord biedt op wonen in de 20e-eeuwse suburbane stadsgordel. Het terrein is gelegen in een gebied dat vroeger dienst deed als natuurlijke opbrengsteigendom waar fruitbomen en veeteelt werd gerealiseerd. De site is op vandaag een weide en boomgaard en is een van de laatste resterende open plekken in een in elkaar gedrukte verkaveling. Het masterplan streeft dan ook in de eerste plaats naar de realisatie van een ideale biotoop voor de mens: met één been in de stad en één been op het platteland.

De woonontwikkeling wil de bestaande dwarse transparantie als basiskwaliteit verankeren door de bestaande assen in te zetten als de dragers, terwijl de woningen zelf als de sporten van een ladder de brug maken tussen de aanwezige en de geplande infrastructuur. Stroken appartementen en rijwoningen wisselen elkaar af en zorgen zo voor een gevarieerd aanbod woningen. De geconcentreerde bebouwing deelt zo de groenruimte op tot een sequentie van bevattelijke en specifieke tuinen.
Het resultaat is een aangename, kwalitatieve leefomgeving voor (buurt)bewoners met aandacht voor de unieke historie en identiteit van de locatie. Het is een vernieuwend antwoord, maar wel één op maat van Wondelgem.

opdrachtgever
Cree-Invest
ligging
Gent (Wondelgem)
datum
2020
status
studie
oppervlakte
13.500 m2 gebouw + 18.000 m2 omgeving
ontwerpteam

Havana i.s.m. Atelier Gras (landschap)