sociale huisvesting Clos des Maries

renovatie van een voormalige rijkswachtkazerne tot sociale huisvesting

Het ambitieniveau op vlak van duurzaam en circulair bouwen ligt in dit project uitzonderlijk hoog. De eenvoudige baksteenarchitectuur is doorheen de jaren dan wel aangetast, het zijn nog steeds waardevolle gebouwen die gestalte geven aan de voormalige kazerne. In plaats van de gebouwen aan te passen aan het programma, kiezen we voor veruit de meest duurzame aanpak: het programma aanpassen aan de bestaande gebouwen. Het ontwerp vertrekt daarom in de eerste plaats vanuit de specifieke kwaliteiten van de reeds bestaande bouwdelen. Dikke muren en zware vloeren worden woningscheidend ingezet. Lichte vloeren en wanden worden bij voorkeur tussenvloeren of -wanden binnen eenzelfde woning.
De woningen en kamers liggen voor het grijpen, alleen de voordeuren ontbraken. Door eenvoudige en haast chirurgische ingrepen, verbinden we de bestaande ruimtes tot de juiste woontypologie, zonder extra volumes of passerelles te moeten toevoegen. Door de toegankelijkheid van elke woning te verzekeren zonder toevoegingen aan de buitenzijde van de gebouwen wordt bovendien de buitenruimte gemaximaliseerd. De tuinen strekken zich uit van gevel tot gevel waardoor de gebouwen ‘in’ het groen staan. Het project scoort dan ook uitstekend in TOTEM, een interface die de milieu-impact van gebouwen en materialen in kaart brengt.

opdrachtgever
SLRB - BGHM Brussels
ligging
Usquare - Elsene
datum
2021
status
Wedstrijd
oppervlakte
5.400 m2
ontwerpteam

Havana i.s.m. TRANS architectuur|stedenbouw, RE-ST, Sileghem (stabiliteit) en Micconsult (technieken)