Pilootprojecten Collectief Wonen Fase 2

Pilootprojecten Wonen, masterplan Nieuw Hemiksem

Deze ontwerpstudie voor de verouderde tuinwijk ‘Nieuw Hemiksem’ streeft naar een kwalitatieve verdichting en een typologisch-sociologische vermenging door middel van de bouw van marktconforme woningen op de gronden van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Met het realiseren van een nieuwe legger voor Nieuw Hemiksem wordt de publieke ruimte in belangrijke mate opgewaardeerd en uitgebreid. Mede door de daaraan gekoppelde inkrimping van de private tuinen en het optimaliseren van de woningen in bouwblokken met collectieve tuinen, verschilt de nieuwe wijk dus vooral van de oude wijk in het rendement van de buitenruimte. Toch kunnen doorheen de verschillende fases meer woningen worden gerealiseerd dan er zich momenteel in Nieuw Hemiksem bevinden. Het bestaande aantal van 338 woningen kan op middellange termijn gemakkelijk worden verdubbeld, zonder dat de open ruimte daaronder lijdt. De gerichte verdichting in dit regeneratiemodel vertaalt zich immers in een grotere kwaliteit en duidelijkheid van de buitenruimte.
Daarbij zorgt de uitwerking in een aantal fases voor de noodzakelijke strategische traagheid, waardoor het model zijn flexibiliteit ten allen tijde behoudt. Dit ontwerpend onderzoek regenereert een belangrijke kwaliteit van de sociale wijken, met name hun open en ruimtelijk karakter.

opdrachtgever
Vlaams Bouwmeester
ligging
Hemiksem
datum
2014
status
masterplan
oppervlakte
-
ontwerpteam

Havana i.s.m. TV Dierendonck Blancke – L.U.S.T.