Sociale Huisvesting Groenzicht

nieuwbouw van 19 sociale woningen - Bredene

De site Groenzicht is gelegen in de Nukkerwijk, een sociale tuinwijk grenzend aan een polderlandschap. In deze context introduceren we twee meergezinswoningen die zich op dezelfde manier integreren in het collectieve groen als een vrijstaande woning in haar tuin.
De gebouwen staan in een kleinschalig parklandschap. Enkele van de aanpalende tuinen zijn op vandaag reeds via poortjes en een kruiwagenpad bereikbaar. Dit pad wordt uitgebreid rondom de publieke tuin om zo ook de andere tuinen dezelfde informele ontsluiting te geven.
Zowel het inplantingsplan als het plan van de gebouwen is opgebouwd van buiten naar binnen. Vertrekkend vanuit de contour van het perceel krijgen we eerst de hagen van de buren, een kruiwagenpad en een groene buffer tussen de nieuwe gebouwen en de bestaande woningen. Daarna volgen de leefruimtes die zicht krijgen op dit groen en zo dezelfde buffer benutten om hun privacy te bewaken. Dan volgt een gordel met functionele ruimtes, om te eindigen in een genereuze trapzaal. Door op deze manier concentrisch van buiten naar binnen te werken wordt het plan eenvoudig leesbaar en worden de ruimtes over de verschillende appartementen heen op een gelijkwaardige manier georganiseerd.

opdrachtgever
SHM De Oostendse Haard
ligging
Bredene
datum
2017 - 2023
status
opgeleverd
oppervlakte
2.200 m2 gebouw + 2.700 m2 omgeving
ontwerpteam

Havana i.s.m. Lambda-max (stabiliteit) en Tech3 (technieken)